Taciti Annalium Liber Primus/XXVII

E Vicilibris

XXVII[recensere]

Postrēmō dēserunt tribūnal, ut quis praetōriānōrum mīlitum amīcōrumve Caesaris[1] occurreret, manūs intentantēs, causam discordiae[2] et initium armōrum, maximē īnfēnsī[3] Cn. Lentulō, quod is ante aliōs aetāte et glōriā bellī fīrmāre Drūsum crēdēbātur et illa mīlitiae flāgitia prīmus āspernārī[4]. nec multō post dīgredientem cum Caesare ac prōvīsū perīculī hīberna castra repetentem[5] circumsistunt, rogitantēs quō pergeret, ad imperātōrem an ad patrēs, ut illīc quoque commodīs legiōnum adversārētur; simul ingruunt, saxa iaciunt. iamque lapidis ictū cruentus et exitiī certus adcursū multitūdinis quae cum Drūsō advēnerat prōtēctus est.

Recitātiō[recensere]

Recitātiō tarda ad faciliōrem perceptiōnem apta.

Adnotātiōnēs[recensere]

  1. = Drūsī.
  2. causam discordiae: manūs intentāre (= mināns porrigere, ostendere).
  3. īnfēnsus -a -um alicui.
  4. āspernor -ātus sum dep 1: dēspicere, contemnere.
  5. prōvīsū perīculī: ablātīvus causae. hīberna castra repetēbat, quia prōvīderat perīculum.